Ascultă Radio România Cluj Live

Planul de școlarizare în județul Cluj pentru următorul an școlar

Planul de școlarizare pentru județul Cluj pentru următorul an școlar a fost realizat după o analiză atentă care a implicat mai mulți factori. Pe de-o parte a fost nevoia manifestată de unitățile de învățământ de stat și private și cerința de pe piața muncii, iar pe de altă parte au fost luate în considerare solicitările părinților, a declarat Marinela Marc, inspector general școlar al județului Cluj:

Planul de școlarizare în județul Cluj pentru următorul an școlar

Articol editat de Bianca Câmpeanu, 21 februarie 2024, 12:39

Marinela Marc: S-au finalizat fundamentarea și elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, este una dintre cele mai importante activități prin care pregătim anul școlar următor, pentru că în funcție de numărul de grupe la ante-preșcolari și preșcolari și de clase la școală, urmează apoi realizarea proiectului de încadrare cu personal didactic, publicare a posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul diferitelor etape ale mișcării personalului didactic, apoi comanda manualelor școlare și toate celelalte decizii organizatorice privind pregătirea spațiilor de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă toate specializările și calificările de la toate filierele și profilurile. De aceea, în fiecare an, pe lângă absolvenții claselor a 8-a din clasele gimnaziale, vin spre liceu și copii din județele limitrofe pentru liceele vocaționale, teologice, de arte, sportiv, la fel pentru școlile în care învață copiii cu cerințe educaționale speciale. Cred că suntem județul cu cea mai vastă rețea a acestor unități de învățământ, astfel încât numărul copiilor prognozat pentru anul școlar următor este din ce în ce mai mare, iar noi ne bucurăm pentru că atât calitatea serviciilor educaționale, cât și infrastructura școlară atrage cât mai mulți beneficiari spre rețeaua unităților de învățământ din județul Cluj. În ceea ce privește anul școlar următor, ținând cont de toate prevederile metodologiei privind fundamentare a cifrei de școlarizare, am ținut cont de toate propunerile venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, de solicitările agenților economici care au dorit clase de învățământ tehnologic, profesional și dual, de promovabilitatea la bacalaureat pentru liceele care au solicitat un anumit număr de clase, dar și de celelalte criterii care stau la baza estimării cifrelor de școlarizare, respectiv criteriul demografic, astfel încât să existe clase care să faciliteze accesul la educație copiilor din diferitele zone ale județului, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Pentru învățământul tehnologic, evident că am corelat solicitările agenților economici și cu țintele de ocupare de pe piața muncii, dar și cu posibilitățile unităților de învățământ de a școlariza pentru anumite profesii, de acreditările pe care școlile le dețin. 

Proiectul planului de școlarizare, pentru județul Cluj, în anul școlar 2024-2025 a fost elaborat în baza analizării propunerilor unităților de învățământ preuniversitar din județ, a solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

În privința fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 s-a ținut cont de criteriile generale, precum și de criteriile cu specific legislativ, demografic, geografic, socio-economic și al relevanței.

Raportat la criteriul socio-economic, s-a urmărit ca specializările pentru nivel liceal, precum și calificările pentru învățământul profesional și dual să valorifice tradiția locală și potențialul de dezvoltare socio-economică din zonă, în scopul de a crește potențialul inserției socio-profesionale a absolvenților, în concordanță cu solicitările agenților economici, țintele de ocupare a pieței muncii și a acreditărilor pe care unitățile de învățământ le dețin.

Potrivit criteriului relevanței, având în vedere specificitatea județului s-au asigurat forme de învățământ și niveluri corespunzătoare și pentru învățământul copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru asigurarea solicitărilor unităților de învățământ liceal vocațional teologic, artistic și sportiv, precum și a solicitărilor pentru învățământul în limbile minorităților naționale maghiară și germană.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului ”A doua șansă”, precum și clase pentru învățământul postliceal și școala de maiștri.

În egală măsură, ținând cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din promoțiile anterioare, absolvenților de stagii de practică și a absolvenților învățământului profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.

În majoritatea unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj este vorba despre creștere semnificativă a locurilor, comparativ cu acest an școlar. Un exemplu interesant de creștere se referă la învățământul privat. Unitățile acreditate au solicitat pentru noul an școlar, peste 70 de clase mai mult față de anul acesta, a mai precizat Marinela Marc, inspector general școlar al județului Cluj:

Marinela Marc: Am estimat în învățământul antepreșcolar 140 de grupe, cu 23 mai mult față de anul școlar în curs, pentru învățământul preșcolar 304 grupe cu program normal și 549 de grupe cu program prelungit. De asemenea, e o creștere cu aproximativ 40 de grupe față de anul școlar în curs și ne bucură faptul că și în mediul rural, din ce în ce mai multe primării se orientează spre înființarea de grupe cu program prelungit la solicitarea familiilor. Învățământul primar are propuse 1480 de clase, din care 333 clase pregătitoare, la învățământul gimnazial 1091 de clase, din care 265 clase a 5-a și aici avem o creștere cu opt clase față de anul școlar în curs. La învățământul liceal au fost alocate 231 de clase a 9-a, de asemenea cu 12 mai mult față de acest an școlar, aceste clase a 9-a fiind repartizate astfel: 203 clase cu predare în limba română, trei clase a 9-a cu predare în limba germană și 25 cu predare în limba maghiară, iar raportat la distribuția pe filiere, profiluri și specializări, ponderea cea mai mare o au clasele de la filiera teoretică 96,5 clase, 25,5 sunt alocate învățământul lui liceal vocațional, 55 de clase, învățământului liceal tehnologic, 54 învățământului profesional și dual. De asemenea, am alocat clase și pentru învățământul seral și forma de învățământ cu frecvență redusă pentru a da posibilitatea absolvenților din promoțiile anterioare sau depășiți de vârstă de a-și continua studiile. Am alocat de asemenea clase pentru învățământul post-liceal și de maiștri, venind tot așa în întâmpinarea celor care doresc să-și desăvârșească pregătirea profesională și mai ales a diferiților angajatori economici care resimt această nevoie de formare a personalului pe care deja l-au angajat. Pentru învățământul special am alocat 203 clase, o mulțime de locuri la cercurile de la cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor – 8384 de locuri, și am aprobat și solicitările învățământului particular, unitățile de învățământ particular autorizat și acreditat provizoriu propunându-și 636 de clase, cu 71 mai mult față de anul școlar în curs. 

Cumulând toți acești indicatori, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat, pentru anul școlar 2024-2025, următoarele cifre de școlarizare:

Învățământul antepreșcolar: 140 de grupe, cu 23 de grupe mai multe, față de anul școlar în curs;

Învățământul preșcolar: 304 grupe cu Program Normal, 549 grupe cu Program Prelungit, cu 41 de grupe mai mult față de anul școlar în curs;

Învățământul primar: 1480 clase, din care 332,4 clase pregătitoare;

Învățământul gimnazial:1091 clase, din care 265,5 clase a V-a, cu 8 clase mai multe față de anul școlar în curs și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,33 clase a V-a;

Pentru învățământ liceal, au fost alocate 231 clase a IX-a, cu 12 clase mai mult, față de anul școlar în curs, având în vedere numărul, în creștere, al elevilor din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2023-2024, respectiv 5.664, conform datelor înregistrate în SIIIR, la nivelul județului Cluj, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de predare, inclusiv în limbile minorităților naționale. Aceste clase sunt repartizate astfel: 203 clase a IX-a cu predare în limba română, 3 clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase a IX-a cu predare în limba maghiară. Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel: 96,5 de clase învățământ liceal teoretic; 25,5 de clase învățământ liceal vocațional; 55 de clase învățământ liceal tehnologic; 54 de clase învățământ profesional și dual.

Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 44 de clase seral, din care 2 clase a IX-a și 15 clase a XI-a; 5 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;

Învățământ postliceal și de maiștri: 47 de clase învățământ postliceal, din care anul I-23 de clase (18 de clase la zi și 5 clase la seral); 11 clase de maiștri, din care anul I-6 clase ( 2 clase la zi și 4 clase la seral);

Învățământul special: 203 clase;

Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8384 locuri;

Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 636 clase, cu 71 de clase mai mult față de anul școlar 2023-2024.

Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minimum legal, precum și clase cu predare în regim simultan în localitățile în care unitățile de învățământ preuniversitar sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare.

 

Alina Nechita/Bianca A. Câmpeanu

Radio Cluj poate fi ascultat şi online, AICI sau pe telefon: 031 504 0456, apel cu tarif normal.
Ne găsești și pe facebooktwitter și instagram.

Tabără pentru copii orfani în stațiunea Băișoara
Educaţie joi, 4 aprilie 2024, 13:59

Tabără pentru copii orfani în stațiunea Băișoara

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj se va implica sâmbătă, 6 aprilie, la Centrul de vacanță Moara de Pădure, în proiectul...

Tabără pentru copii orfani în stațiunea Băișoara
Caz șocant la un centru de educație incluzivă din Oradea
Educaţie joi, 4 aprilie 2024, 13:39

Caz șocant la un centru de educație incluzivă din Oradea

Orizontul educațional în România pare să fie strâmt și plin de prejudecăți, cel puțin în cazul Centrului Școlar de Educație Incluzivă...

Caz șocant la un centru de educație incluzivă din Oradea
UMF Cluj a obținut finanțare pentru două proiecte mari
Educaţie miercuri, 3 aprilie 2024, 16:28

UMF Cluj a obținut finanțare pentru două proiecte mari

Finanțarea provine prin Planul Național de Redresare și Reziliență și se ridică la 69,3 milioane de lei.   Clădirea, care va găzdui...

UMF Cluj a obținut finanțare pentru două proiecte mari
Dispute pe tema introducerii camerelor video în școli
Educaţie marți, 2 aprilie 2024, 12:57

Dispute pe tema introducerii camerelor video în școli

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” spun, într-un comunicat, că...

Dispute pe tema introducerii camerelor video în școli
Educaţie vineri, 29 martie 2024, 15:05

Ministrul Educației la Sibiu

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a reiterat vineri, 29 martie, la Sibiu că înregistrările realizate de echipamentele audio-video din şcoli vor...

Ministrul Educației la Sibiu
Educaţie vineri, 29 martie 2024, 12:40

„Prim Ajutor în Școli”

Consiliul Județean va susține financiar realizarea acestor cursuri cu suma de 100.000 de lei. Cursurile vor fi asigurate de Crucea Roșie filiala...

„Prim Ajutor în Școli”
Educaţie joi, 28 martie 2024, 09:24

Violența în școli ia amploare

Aproape 3.400 de fapte penale în unităţile de învăţământ au fost raportate anul trecut, arată datele Poliţiei, în timp ce instituţiile...

Violența în școli ia amploare
Educaţie marți, 26 martie 2024, 12:44

Noi reguli de acordare a burselor și bursa de rezilienţă

În anul școlar în curs, în baza actualei metodologii de acordare a burselor, sunt cazuri în care elevi cu media generală sub 5, beneficiază de...

Noi reguli de acordare a burselor și bursa de rezilienţă